לומדים ונהנים

פעילויות לילדים ומשחקים לימודיים, משחקים ללימוד המספרים
מסדרים מספרים פאזל ממקלות ארטיק  פעילות ללימוד המספרים

מספרים