יצירות ליום ירושלים

מבחר רעיונות ליצירות ליום ירושלים, יוצרים את הכותל מאבני פסיפס, מציירים את ירושלים על שקף, יוצרים את טחנת הרוח מגליל נייר ועוד רעיונות ליצירות ליום ירושלים
      כותר מאבני פסיפס        ציור ירושלים על שקף             ציור בגירים                 טחנת רוח מכוס קרטון

  יצירה ליום ירושלים כותל מפסיפס  יצירה ליום ירושלים ציור משקף  יצירה ליום ירושלים ציור מגירים  יצירה ליום ירושלים טחנת רוח מכוס קרטון

   תחנת רוח מגליל נייר

טחנת רוח מגליל נייר
"ירושלים של זהב
ושל נחושת ושל אור…"

מבחר רעיונות ליצירות ליום ירושלים, יוצרים את הכותל מאבני פסיפס, מציירים את ירושלים על שקף, יוצרים את טחנת הרוח מגליל נייר ועוד רעיונות ליצירות ליום ירושלים.